Ко смо ми?

Конзорцијум

RRI Tools ће реализовати конзорцијум од 26 партнера из 19 европских земаља, који укључује представнике из широког спектра интересних група (истраживање, цивилно друштво, креатори политика, образовање и пословно окружење). Састоји се од четири фондације, десет научних центара, четири универзитета и истраживачка центара, научне радионице, привредне коморе и технолошког партнера, као и шест повезаних европских мрежа. Заједно, ови партнери имају релевантно искуство у свим различитим аспектима одговорног истраживања и иновације.

Dinamic map Consortium members

Hubs members

RRI Hubs have been created extending across the length and breadth of Europe. They are responsible for training in the use of RRI Toolkit, advocating policy makers at national and regional level, and spreading the concept of RRI. The ultimate goal is bring into being a European Community of Practice that draws together all people and organizations that are active in this new vision of scientific and social development, and that can use and continuously contribute to the RRI Toolkit.

Spanish Hub
See all Hubs members

Portugal Hub
See all Hubs members

Netherlands Hub
See all Hubs members

Austria and Slovenia Hub
See all Hubs members

Germany Hub
See all Hubs members

Italy and Switzerland Hub
See all Hubs members

Belgium Hub
See all Hubs members

Poland Hub
See all Hubs members

Denmark Hub
See all Hubs members

Baltic Hub
See all Hubs members

Greece and Cyprus Hub
See all Hubs members

Hungary Hub
See all Hubs members

France Hub
See all Hubs members

Czech Republic Hub
See all Hubs members

South Eastern Hub
See all Hubs members

Ireland Hub
See all Hubs members

Bulgaria and Romania Hub
See all Hubs members

Sweden Hub
See all Hubs members

United Kingdom Hub
See all Hubs members

Управни одбор

  • "la Caixa" Foundation
  • Spain (Barcelona)
  • "la Caixa" Foundation
  • IrsiCaixa
  • Spain (Barcelona)
  • IrsiCaixa
  • Athena Institute, Free University of Amsterdam
  • Netherlands (Amsterdam)
  • Athena Institute, Free University of Amsterdam
  • Ecsite
  • Belgium (Brussels)
  • Ecsite
  • University College London
  • United Kingdom (London)
  • University College of London
  • Zentrum für Soziale Innovation
  • Austria (Vienna)
  • Zentrum für Soziale Innovation
  • EuroScience
  • France (Strasbourg)
  • EuroScience
  • Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
  • Portugal (Lisbon)
  • Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

Саветодавни одбор

  • Lars Kluver
  • Director of Secretariat; Danish Board of Technology
  • Inés Sánchez de Madariaga
  • Chair at COST Network Gender STE, Gender, Science, Technology and Environment
  • Lut Mergaert
  • Research Director, Partner and member of management team at Yellow Window Consultants
  • Claudia Neubauer
  • Fondation Charles Léopold Mayer - FPH
  • Digna Couso
  • Professor at Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and Director of the CRECIM Researcher in the CRECIM (Research Centre in Science and Maths Education) and Lecturer at Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Видети комплетан профил
  • Maria Cassella
  • Coordinator of the Library of the University of Turin, member of the editorial board of the journal OA librarianship JLIS.it
  • David Carr
  • Member of the Strategic Planning and Policy Unit at the Wellcome Trust