Bun venit la setul de instrumente pentru CIR
Spre un sistem deschis de ştiinţă şi inovare care să
răspundă provocărilor majore ale societăţii
0
De ţări
26 de instituţii care acoperă 30 de ţări europene ce contribuie împreună la Setul de Instrumente CIR
mai multe informaţii
0
Participanţi
Peste 400 de participanţi la seminariile consultative europene din 2014
mai multe informaţii
0
Evenimente de instruire
peste 50 de evenimente de instruire ce vor avea loc în 2016 sub coordonarea celor 19 centre regionale ale Instrumentelor CIR
mai multe informaţii
Comunitatea CIR
Aflaţi ce se întâmplă în cadrul comunităţii de practici CIR
Implementarea CIR
Peste 400 de resurse în cadrul Setului de Instrumente CIR, până acum;
instrumente, practici relevante, proiecte şi glosar de elemente
Câtă CIR există în activitatea Dvs.?
Încercaţi Instrumentele de Auto-evaluare şi găsiţi
acele resurse care vă satisfac necesităţile specifice

Intraţi în CIR

Ce mi se potriveşte? Asumaţi-vă un rol în Cercetarea şi Inovarea Responsabilă

Grupuri de interes

 • Creatori de politici
  Creatori de politici

  De la finanţatori până la creatorii de politici, directori de centre de cercetare şi reprezentanţi ai societăţilor educate de la nivel European, naţional sau local, toţi cei care contribuie la modelarea formei în care cercetarea şi inovarea trebuie să se regăsească la un anumit nivel, aparţin acestui grup.

  more-info
 • Comunitate pentru Cercetare
  Comunitate pentru Cercetare

  Cercetători, inovatori, manageri de cercetare, responsabili pentru relaţii publice si comunicare, precum şi toţi cei care susţin diverse aspecte ale cercetării şi inovării, aparţin acestui grup.

  more-info
 • Comunitate pentru Educaţie
  Comunitate pentru Educaţie

  Profesori, studenţi, personalul muzeelor de ştiinţă, famillii şi persoane intereste de educaţie, la orice nivel, de la studii elementare până la studiii postuniversitare, toţi aparţin acestui grup. Dacă predai sau înveţi şi tu aparţii acestui grup.

  more-info
 • Industrie şi Afaceri
  Industrie şi Afaceri

  De la contractori şi IMM-uri până la mari companii transnaţionale, dacă cercetarea şi inovarea sunt bazele afacerii tale, aici se regăseşte şi profilul tău.

  more-info
 • Organizaţii ale Societăţii Civile
  Organizaţii ale Societăţii Civile

  De la indivizi până la organizaţii, ONG-uri, sau media, societatea civilă are foarte mulţi reprezentanţi şi toţi pot participa la definirea nevoilor societăţii din domeniul cercetării şi inovării.

  more-info

Agende Politice

 • Etica
  Etica

  Se concentrează pe 1) integritate în cercetare: prevenirea cercetărilor şi a practicilor de cercetare inacceptabile; 2) ştiinţă şi societate: acceptabilitatea etică a dezvoltărilor ştiinţifice si tehnologice.

  more-info
 • Egalitate de Gen
  Egalitate de Gen

  Egalitatea de gen în CIR priveşte promovarea echipelor echilibrate ca gen, asigurarea echilibrului de gen în structurile de decizie şi considerarea permanentă a dimensiunii de gen în CIR, pentru a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa socială a rezultatelor.

  more-info
 • Guvernanţa
  Guvernanţa

  Pentru atingerea unor stări viitoare dorite şi acceptabile, aranjamentele de guvernanţă trebuie (1) să fie robuste şi suficient de adaptabile la dezvoltarea impredictibilă a cercetării şi inovării (guvernţă de facto);(2) să fie suficient de familiară pentru a se alinia practicilor existente din cercetare şi inovare;(3) să distribuie responsabilitatea şi răspunderea asupra unei varietăţi largi de actori şi să ofere instrumente de guvernanţă pentru a susţine în fapt această responsabilitate distribuită.

  more-info
 • Acces Deschis
  Acces Deschis

  Adresează subiecte legate de accesul la şi proprietatea asupra informaţiilor ştiinţifice. Accesul liber şi incipient la informaţiile ştinţifice pot îmbunătăţi calitatea cercetării ştiinţifice şi poate facilita inovarea rapidă, colaborarea constructivă între profesionişti şi dialogul productiv cu societatea civilă.

  more-info
 • Angajament Public

  Procesul cercetării şi inovării (C&I) este colaborativ şi multi-actor: toţi actorii sociali (cercetătorii, cetăţenii, creatorii de politici, industria, educaţia, etc.) conlucrează pe toată durata proceselor de cercetare şi inovare, cu scopul de a alinia rezultatele obţinute cu valorile, nevoile şi aşteptările societăţii Europene.

  more-info
 • Educaţia Ştiinţifică
  Educaţia Ştiinţifică

  Se concentrează asupra (1) dezvoltării procesului educaţional actual pentru o mai bună dotare a cetăţenilor cu abilităţile şi cunoştinţele necesare participării acestora în dezbateri legate de cercetare şi inovare şi (2) creşterii numărului de cercetători (promovarea vocaţiilor pentru cercetare).

  more-info

Grupuri de interes

 • Creatori de politici
  Creatori de politici

  De la finanţatori până la creatorii de politici, directori de centre de cercetare şi reprezentanţi ai societăţilor educate de la nivel European, naţional sau local, toţi cei care contribuie la modelarea formei în care cercetarea şi inovarea trebuie să se regăsească la un anumit nivel, aparţin acestui grup.

  more-info
 • Comunitate pentru Cercetare
  Comunitate pentru Cercetare

  Cercetători, inovatori, manageri de cercetare, responsabili pentru relaţii publice si comunicare, precum şi toţi cei care susţin diverse aspecte ale cercetării şi inovării, aparţin acestui grup.

  more-info
 • Comunitate pentru Educaţie
  Comunitate pentru Educaţie

  Profesori, studenţi, personalul muzeelor de ştiinţă, famillii şi persoane intereste de educaţie, la orice nivel, de la studii elementare până la studiii postuniversitare, toţi aparţin acestui grup. Dacă predai sau înveţi şi tu aparţii acestui grup.

  more-info
 • Industrie şi Afaceri
  Industrie şi Afaceri

  De la contractori şi IMM-uri până la mari companii transnaţionale, dacă cercetarea şi inovarea sunt bazele afacerii tale, aici se regăseşte şi profilul tău.

  more-info
 • Organizaţii ale Societăţii Civile
  Organizaţii ale Societăţii Civile

  De la indivizi până la organizaţii, ONG-uri, sau media, societatea civilă are foarte mulţi reprezentanţi şi toţi pot participa la definirea nevoilor societăţii din domeniul cercetării şi inovării.

  more-info

Agende Politice

 • Etica
  Etica

  Se concentrează pe 1) integritate în cercetare: prevenirea cercetărilor şi a practicilor de cercetare inacceptabile; 2) ştiinţă şi societate: acceptabilitatea etică a dezvoltărilor ştiinţifice si tehnologice.

  more-info
 • Egalitate de Gen
  Egalitate de Gen

  Egalitatea de gen în CIR priveşte promovarea echipelor echilibrate ca gen, asigurarea echilibrului de gen în structurile de decizie şi considerarea permanentă a dimensiunii de gen în CIR, pentru a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa socială a rezultatelor.

  more-info
 • Guvernanţa
  Guvernanţa

  Pentru atingerea unor stări viitoare dorite şi acceptabile, aranjamentele de guvernanţă trebuie (1) să fie robuste şi suficient de adaptabile la dezvoltarea impredictibilă a cercetării şi inovării (guvernţă de facto);(2) să fie suficient de familiară pentru a se alinia practicilor existente din cercetare şi inovare;(3) să distribuie responsabilitatea şi răspunderea asupra unei varietăţi largi de actori şi să ofere instrumente de guvernanţă pentru a susţine în fapt această responsabilitate distribuită.

  more-info
 • Acces Deschis
  Acces Deschis

  Adresează subiecte legate de accesul la şi proprietatea asupra informaţiilor ştiinţifice. Accesul liber şi incipient la informaţiile ştinţifice pot îmbunătăţi calitatea cercetării ştiinţifice şi poate facilita inovarea rapidă, colaborarea constructivă între profesionişti şi dialogul productiv cu societatea civilă.

  more-info
 • Angajament Public

  Procesul cercetării şi inovării (C&I) este colaborativ şi multi-actor: toţi actorii sociali (cercetătorii, cetăţenii, creatorii de politici, industria, educaţia, etc.) conlucrează pe toată durata proceselor de cercetare şi inovare, cu scopul de a alinia rezultatele obţinute cu valorile, nevoile şi aşteptările societăţii Europene.

  more-info
 • Educaţia Ştiinţifică
  Educaţia Ştiinţifică

  Se concentrează asupra (1) dezvoltării procesului educaţional actual pentru o mai bună dotare a cetăţenilor cu abilităţile şi cunoştinţele necesare participării acestora în dezbateri legate de cercetare şi inovare şi (2) creşterii numărului de cercetători (promovarea vocaţiilor pentru cercetare).

  more-info

De la contractori şi IMM-uri până la mari companii transnaţionale, dacă cercetarea şi inovarea sunt bazele afacerii tale, aici se regăseşte şi profilul tău.

MAI MULT...

De la indivizi până la organizaţii, ONG-uri, sau media, societatea civilă are foarte mulţi reprezentanţi şi toţi pot participa la definirea nevoilor societăţii din domeniul cercetării şi inovării.

MAI MULT...

Cercetători, inovatori, manageri de cercetare, responsabili pentru relaţii publice si comunicare, precum şi toţi cei care susţin diverse aspecte ale cercetării şi inovării, aparţin acestui grup.

MAI MULT...

De la finanţatori până la creatorii de politici, directori de centre de cercetare şi reprezentanţi ai societăţilor educate de la nivel European, naţional sau local, toţi cei care contribuie la modelarea formei în care cercetarea şi inovarea trebuie să se regăsească la un anumit nivel, aparţin acestui grup.

MAI MULT...

Profesori, studenţi, personalul muzeelor de ştiinţă, famillii şi persoane intereste de educaţie, la orice nivel, de la studii elementare până la studiii postuniversitare, toţi aparţin acestui grup. Dacă predai sau înveţi şi tu aparţii acestui grup.

MAI MULT...

Adresează subiecte legate de accesul la şi proprietatea asupra informaţiilor ştiinţifice. Accesul liber şi incipient la informaţiile ştinţifice pot îmbunătăţi calitatea cercetării ştiinţifice şi poate facilita inovarea rapidă, colaborarea constructivă între profesionişti şi dialogul productiv cu societatea civilă.

MAI MULT...

Se concentrează pe 1) integritate în cercetare: prevenirea cercetărilor şi a practicilor de cercetare inacceptabile; 2) ştiinţă şi societate: acceptabilitatea etică a dezvoltărilor ştiinţifice si tehnologice.

MAI MULT...

Pentru atingerea unor stări viitoare dorite şi acceptabile, aranjamentele de guvernanţă trebuie (1) să fie robuste şi suficient de adaptabile la dezvoltarea impredictibilă a cercetării şi inovării (guvernţă de facto);(2) să fie suficient de familiară pentru a se alinia practicilor existente din cercetare şi inovare;(3) să distribuie responsabilitatea şi răspunderea asupra unei varietăţi largi de actori şi să ofere instrumente de guvernanţă pentru a susţine în fapt această responsabilitate distribuită.

MAI MULT...

Se concentrează asupra (1) dezvoltării procesului educaţional actual pentru o mai bună dotare a cetăţenilor cu abilităţile şi cunoştinţele necesare participării acestora în dezbateri legate de cercetare şi inovare şi (2) creşterii numărului de cercetători (promovarea vocaţiilor pentru cercetare).

MAI MULT...

Egalitatea de gen în CIR priveşte promovarea echipelor echilibrate ca gen, asigurarea echilibrului de gen în structurile de decizie şi considerarea permanentă a dimensiunii de gen în CIR, pentru a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa socială a rezultatelor.

MAI MULT...

Procesul cercetării şi inovării (C&I) este colaborativ şi multi-actor: toţi actorii sociali (cercetătorii, cetăţenii, creatorii de politici, industria, educaţia, etc.) conlucrează pe toată durata proceselor de cercetare şi inovare, cu scopul de a alinia rezultatele obţinute cu valorile, nevoile şi aşteptările societăţii Europene.

MAI MULT...