Welkom bij de RRI Toolkit
Naar een open wetenschaps- en innovatiesysteem
dat de grote maatschappelijke uitdagingen aanpakt
0
Landen
26 organisaties die de RRI Toolkit gezamenlijk vormgeven
meer informatie
0
deelnemers
Meer dan 400 deelnemers aan de Europese consultatieworkshops in 2014
meer informatie
0
Trainingen
Meer dan 50 trainingen in 2016 verzorgd door de 19 RRI Tools Hubs
meer informatie
RRI Community
Wat gebeurt er in de RRI Community of Practice?
RRI implementeren
Er staan al meer dan 400 hulpbronnen in de Toolkit:
tools, inspirerende voorbeelden, projecten, publicaties en presentaties
Is jouw praktijk RRI-proof?
Beantwoord de vragen van de Reflectietool
en vind hulpbronnen die jou kunnen helpen

Meedoen aan RRI

Wat kan RRI voor mij betekenen? Draag actief bij aan Responsible Research and Innovation RRI

Stakeholders

 • Beleidsmakers
  Beleidsmakers

  Iedereen die vormgeeft aan de uitvoering van onderzoek & innovatie in hun domein: van financiers tot beleidsmakers, hoofden van onderzoekscentra tot vertegenwoordigers van een onderzoeksgemeenschap, op Europees, nationaal of lokaal niveau.

  more-info
 • Onderzoek
  Onderzoek

  Iedereen die werkt aan de diverse aspecten van het onderzoeks- & innovatiesysteem: onderzoekers, pioniers, projectleiders in onderzoek, public affairs en communicatie.

  more-info
 • Onderwijs
  Onderwijs

  Docenten, studenten, medewerkers van wetenschapsmusea, gezinnen – iedereen die betrokken is bij onderwijs op diverse niveaus, van basisschool tot postgraduate.

  more-info
 • Bedrijfsleven en industrie
  Bedrijfsleven en industrie

  Iedereen voor wie onderzoek & innovatie de basis vormt van de onderneming: van aannemers en mkb tot grote internationale ondernemingen.

  more-info
 • Maatschappelijke organisaties
  Maatschappelijke organisaties

  Het maatschappelijk middenveld kent vele actoren. Deze zijn allemaal van belang bij het vorm geven aan onderzoek & innovatie zodat deze aansluit bij de behoeften van de samenleving: van individuen tot organisaties, ngo’s en media.

  more-info

Beleidskwesties

 • Ethiek
  Ethiek

  Richt zich op (1) wetenschappelijke integriteit: het voorkomen van onaanvaardbaar onderzoek; en (2) wetenschap en samenleving: de ethische aanvaardbaarheid van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

  more-info
 • Gendergelijkheid
  Gendergelijkheid

  Binnen RRI betekent aandacht voor gendergelijkheid het bevorderen van gelijkheid in onderzoeksgroepen en besluitvormingsgremia, en het betrekken van de genderdimensie bij onderzoek & innovatie; dit verbetert de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van de resultaten.

  more-info
 • Governance
  Governance

  Om te komen tot een toekomst die door iedereen aanvaard en gewenst is, moeten governancemaatregelen 1) robuust zijn en voldoende geschikt om zich aan te passen aan de onvoorziene ontwikkeling van onderzoek & innovatie (de facto governance); 2) bekend genoeg zijn om deze in overeenstemming te brengen met bestaande onderzoeks- & innovatiepraktijken; 3) ervoor zorgen dat diverse actoren verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid delen, en voorzien in governance-instrumenten die dit aanmoedigen.

  more-info
 • Open access
  Open access

  Open access zet kwesties als toegankelijkheid en eigenaarschap van wetenschappelijke informatie op de agenda. Vrije toegang tot wetenschappelijk werk evenals toegang in een eerder stadium kan de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs verbeteren, draagt bij aan snelle innovatie, constructieve samenwerking tussen vakgenoten en een vruchtbare dialoog met de maatschappij.

  more-info
 • Maatschappelijke betrokkenheid

  Kenmerkend voor maatschappelijke betrokkenheid binnen het onderzoeks- & innovatieproces zijn samenwerking en een veelheid aan actoren: alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, industrie, docenten et cetera) werken gedurende het hele onderzoeks- & innovatieproces samen om de resultaten in overeenstemming te brengen met de waarden, behoeften en verwachtingen van de Europese samenleving.

  more-info
 • Wetenschapsonderwijs
  Wetenschapsonderwijs

  Is gericht op 1) het verbeteren van het huidige onderwijssysteem om burgers beter toe te rusten met de noodzakelijke kennis en vaardigheden, zodat zij kunnen deelnemen aan debatten over onderzoek & innovatie; 2) een toename van het aantal onderzoekers (stimuleren van het aantal wetenschappelijke banen).

  more-info

Stakeholders

 • Beleidsmakers
  Beleidsmakers

  Iedereen die vormgeeft aan de uitvoering van onderzoek & innovatie in hun domein: van financiers tot beleidsmakers, hoofden van onderzoekscentra tot vertegenwoordigers van een onderzoeksgemeenschap, op Europees, nationaal of lokaal niveau.

  more-info
 • Onderzoek
  Onderzoek

  Iedereen die werkt aan de diverse aspecten van het onderzoeks- & innovatiesysteem: onderzoekers, pioniers, projectleiders in onderzoek, public affairs en communicatie.

  more-info
 • Onderwijs
  Onderwijs

  Docenten, studenten, medewerkers van wetenschapsmusea, gezinnen – iedereen die betrokken is bij onderwijs op diverse niveaus, van basisschool tot postgraduate.

  more-info
 • Bedrijfsleven en industrie
  Bedrijfsleven en industrie

  Iedereen voor wie onderzoek & innovatie de basis vormt van de onderneming: van aannemers en mkb tot grote internationale ondernemingen.

  more-info
 • Maatschappelijke organisaties
  Maatschappelijke organisaties

  Het maatschappelijk middenveld kent vele actoren. Deze zijn allemaal van belang bij het vorm geven aan onderzoek & innovatie zodat deze aansluit bij de behoeften van de samenleving: van individuen tot organisaties, ngo’s en media.

  more-info

Beleidskwesties

 • Ethiek
  Ethiek

  Richt zich op (1) wetenschappelijke integriteit: het voorkomen van onaanvaardbaar onderzoek; en (2) wetenschap en samenleving: de ethische aanvaardbaarheid van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

  more-info
 • Gendergelijkheid
  Gendergelijkheid

  Binnen RRI betekent aandacht voor gendergelijkheid het bevorderen van gelijkheid in onderzoeksgroepen en besluitvormingsgremia, en het betrekken van de genderdimensie bij onderzoek & innovatie; dit verbetert de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van de resultaten.

  more-info
 • Governance
  Governance

  Om te komen tot een toekomst die door iedereen aanvaard en gewenst is, moeten governancemaatregelen 1) robuust zijn en voldoende geschikt om zich aan te passen aan de onvoorziene ontwikkeling van onderzoek & innovatie (de facto governance); 2) bekend genoeg zijn om deze in overeenstemming te brengen met bestaande onderzoeks- & innovatiepraktijken; 3) ervoor zorgen dat diverse actoren verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid delen, en voorzien in governance-instrumenten die dit aanmoedigen.

  more-info
 • Open access
  Open access

  Open access zet kwesties als toegankelijkheid en eigenaarschap van wetenschappelijke informatie op de agenda. Vrije toegang tot wetenschappelijk werk evenals toegang in een eerder stadium kan de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs verbeteren, draagt bij aan snelle innovatie, constructieve samenwerking tussen vakgenoten en een vruchtbare dialoog met de maatschappij.

  more-info
 • Maatschappelijke betrokkenheid

  Kenmerkend voor maatschappelijke betrokkenheid binnen het onderzoeks- & innovatieproces zijn samenwerking en een veelheid aan actoren: alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, industrie, docenten et cetera) werken gedurende het hele onderzoeks- & innovatieproces samen om de resultaten in overeenstemming te brengen met de waarden, behoeften en verwachtingen van de Europese samenleving.

  more-info
 • Wetenschapsonderwijs
  Wetenschapsonderwijs

  Is gericht op 1) het verbeteren van het huidige onderwijssysteem om burgers beter toe te rusten met de noodzakelijke kennis en vaardigheden, zodat zij kunnen deelnemen aan debatten over onderzoek & innovatie; 2) een toename van het aantal onderzoekers (stimuleren van het aantal wetenschappelijke banen).

  more-info

Iedereen voor wie onderzoek & innovatie de basis vormt van de onderneming: van aannemers en mkb tot grote internationale ondernemingen.

Meer informatie

Het maatschappelijk middenveld kent vele actoren. Deze zijn allemaal van belang bij het vorm geven aan onderzoek & innovatie zodat deze aansluit bij de behoeften van de samenleving: van individuen tot organisaties, ngo’s en media.

Meer informatie

Iedereen die werkt aan de diverse aspecten van het onderzoeks- & innovatiesysteem: onderzoekers, pioniers, projectleiders in onderzoek, public affairs en communicatie.

Meer informatie

Iedereen die vormgeeft aan de uitvoering van onderzoek & innovatie in hun domein: van financiers tot beleidsmakers, hoofden van onderzoekscentra tot vertegenwoordigers van een onderzoeksgemeenschap, op Europees, nationaal of lokaal niveau.

Meer informatie

Docenten, studenten, medewerkers van wetenschapsmusea, gezinnen – iedereen die betrokken is bij onderwijs op diverse niveaus, van basisschool tot postgraduate.

Meer informatie

Open access zet kwesties als toegankelijkheid en eigenaarschap van wetenschappelijke informatie op de agenda. Vrije toegang tot wetenschappelijk werk evenals toegang in een eerder stadium kan de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs verbeteren, draagt bij aan snelle innovatie, constructieve samenwerking tussen vakgenoten en een vruchtbare dialoog met de maatschappij.

Meer informatie

Richt zich op (1) wetenschappelijke integriteit: het voorkomen van onaanvaardbaar onderzoek; en (2) wetenschap en samenleving: de ethische aanvaardbaarheid van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Meer informatie

Om te komen tot een toekomst die door iedereen aanvaard en gewenst is, moeten governancemaatregelen 1) robuust zijn en voldoende geschikt om zich aan te passen aan de onvoorziene ontwikkeling van onderzoek & innovatie (de facto governance); 2) bekend genoeg zijn om deze in overeenstemming te brengen met bestaande onderzoeks- & innovatiepraktijken; 3) ervoor zorgen dat diverse actoren verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid delen, en voorzien in governance-instrumenten die dit aanmoedigen.

Meer informatie

Is gericht op 1) het verbeteren van het huidige onderwijssysteem om burgers beter toe te rusten met de noodzakelijke kennis en vaardigheden, zodat zij kunnen deelnemen aan debatten over onderzoek & innovatie; 2) een toename van het aantal onderzoekers (stimuleren van het aantal wetenschappelijke banen).

Meer informatie

Binnen RRI betekent aandacht voor gendergelijkheid het bevorderen van gelijkheid in onderzoeksgroepen en besluitvormingsgremia, en het betrekken van de genderdimensie bij onderzoek & innovatie; dit verbetert de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van de resultaten.

Meer informatie

Kenmerkend voor maatschappelijke betrokkenheid binnen het onderzoeks- & innovatieproces zijn samenwerking en een veelheid aan actoren: alle maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, industrie, docenten et cetera) werken gedurende het hele onderzoeks- & innovatieproces samen om de resultaten in overeenstemming te brengen met de waarden, behoeften en verwachtingen van de Europese samenleving.

Meer informatie