Tere tulemast RRI Tööriistakorvi (Toolkit)
Suundumus avatud teadusele ja innovatsioonisüsteemidele,
mis toetavad sotsiaalseid väljakutseid
0
Riiki
26 asutust, kes katavad 30 Euroopa riiki ja loovad koos RRI tööriistakorvi
rohkem infot
0
Osalejat
400+ osalejat üle-Euroopalistel aruteludel
rohkem infot
0
Koolitussündmust
50+ Koolitussündmust korraldatakse 2016 aasta jooksul kokku 19 RRI HUBi poolt
rohkem infot
RRI kogukond
Uuri välja, mis toimub RRI kogukonnas
More than 800 Community members and 2000 followers on social media
RRI rakendamine
RRI tööriistakorvis on täna 400+ tööriista
praktilist näidet, projekti ning artiklit
Kuidas RRI väljendub Sinu töös?
Proovi enesehindamise vahendit
ja hangi endale sobivad abivahendid

Sisenemine RRIsse

Midagi mulle? Anna oma panus RRIsse

Huvigrupid

 • Poliitikakujundajad
  Poliitikakujundajad

  Kõik rahastajad, riigiametnikud, uurimiskeskuste eestvedajad ja esindajad Euroopa või kohalikul tasandil kes kujundavad ja mõjutavad teadus- ja innovatsioonipoliitikat kuuluvad sellesse huvigruppi.

  more-info
 • Teaduskogukond
  Teaduskogukond

  Teadlased, innovaatorid, teadusuuringute juhid, teadusasutuste avalike suhete ja kommunikatsioonijuhid, kes toetavad teadusarendus- innovatsioonisüsteemi erinevaid struktuure kuuluvad sellesse huvigruppi.

  more-info
 • Hariduskogukond
  Hariduskogukond

  Õpetajad, õppijad, teaduskeskuste ja muuseumide töötajad, pered ja kõik inimesed ning asutused, kes on seotud erinevate haridustasemetega alates üldharidusasutustest kuni elukestva õppeni kuuluvad siia huvigruppi.

  more-info
 • Tööstus ja ettevõtlus
  Tööstus ja ettevõtlus

  Tehnoloogiapõhised või innovatsioonile suunatud väikesed, keskmised ja suured ettevõtted, koostööpartnerid ja kontsernid kuuluvad sellesse huvigruppi.

  more-info
 • Kodanikeühendused
  Kodanikeühendused

  Üksikisikud, mittetulundusorganisatsioonid ja meedia kannavad vastutusrikast rolli ühiskonna vajaduste esiletoomiseks teadus- ja arendustegevuses.

  more-info

Poliitilised suunad

 • Eetika
  Eetika

  Keskendub (1) uurimistöö terviklikkusele: ennetab vastuvõetamatute teadusuuringute ja praktikate tekkimist; ja (2) teaduse ja ühiskonna seotusele: toetades eetiliselt aktsepteeritav teaduse ja tehnoloogia arengut.

  more-info
 • Sooline võrdõiguslikkus
  Sooline võrdõiguslikkus

  RRI mõtteviisis tähendab see soolise mõõtme arvestamist T&A protsessis ning otsuste tegemisel selleks, et saavutada parem sotsiaalne sidusus ja kvaliteet.

  more-info
 • Haldus
  Haldus

  Vastuvõetava ja soovitava tulevikuni jõudmiseks on vaja: (1) olla valmis ettearvamatuteks T&A tulemusteks (de facto valitsemine); (2) olla piisavalt tuttav olemasolevate tavadega T&A-s; (3) jagada vastutust T&A teostajate ning kõigi seotud osapooltega ja omada juhtimisvahendeid, mis tegelikult soodustavad jagatud vastutust.

  more-info
 • Avatud ligipääs
  Avatud ligipääs

  Suundumus teaduslike andmete vabale ligipääsetavusele, mis viib teadustöö parema kvaliteedini, hõlbustab kiiret innovatsiooni, konstruktiivset koostööd kolleegide vahel ja loob produktiivse dialoog kodanikuühiskonnaga.

  more-info
 • Avalikkuse kaasamine

  T&A protsess on koostöine ja kaasav: kõik sotsiaalsed grupid (teadlased, kodanikud, poliitikud, tootjad, haritlased jne) töötavad koos arendus- ja innovatsiooniprotsessis selleks, et suunata tulemusi Euroopa ühiskonna väärtuste, vajadustele ja ootuste suunas.

  more-info
 • Haridus
  Haridus

  Keskendub sellele, et (1) suurendada kodanikele vajalike teadmiste ja oskuste pagasit läbi haridusprotsesside, et nad oleksid valmis osalema teadusuuringutes ja innovatsiooniaruteludes; ja, et (2) suurendada teadlaste arvu (edendada teaduskutsumust).

  more-info

Huvigrupid

 • Poliitikakujundajad
  Poliitikakujundajad

  Kõik rahastajad, riigiametnikud, uurimiskeskuste eestvedajad ja esindajad Euroopa või kohalikul tasandil kes kujundavad ja mõjutavad teadus- ja innovatsioonipoliitikat kuuluvad sellesse huvigruppi.

  more-info
 • Teaduskogukond
  Teaduskogukond

  Teadlased, innovaatorid, teadusuuringute juhid, teadusasutuste avalike suhete ja kommunikatsioonijuhid, kes toetavad teadusarendus- innovatsioonisüsteemi erinevaid struktuure kuuluvad sellesse huvigruppi.

  more-info
 • Hariduskogukond
  Hariduskogukond

  Õpetajad, õppijad, teaduskeskuste ja muuseumide töötajad, pered ja kõik inimesed ning asutused, kes on seotud erinevate haridustasemetega alates üldharidusasutustest kuni elukestva õppeni kuuluvad siia huvigruppi.

  more-info
 • Tööstus ja ettevõtlus
  Tööstus ja ettevõtlus

  Tehnoloogiapõhised või innovatsioonile suunatud väikesed, keskmised ja suured ettevõtted, koostööpartnerid ja kontsernid kuuluvad sellesse huvigruppi.

  more-info
 • Kodanikeühendused
  Kodanikeühendused

  Üksikisikud, mittetulundusorganisatsioonid ja meedia kannavad vastutusrikast rolli ühiskonna vajaduste esiletoomiseks teadus- ja arendustegevuses.

  more-info

Poliitilised suunad

 • Eetika
  Eetika

  Keskendub (1) uurimistöö terviklikkusele: ennetab vastuvõetamatute teadusuuringute ja praktikate tekkimist; ja (2) teaduse ja ühiskonna seotusele: toetades eetiliselt aktsepteeritav teaduse ja tehnoloogia arengut.

  more-info
 • Sooline võrdõiguslikkus
  Sooline võrdõiguslikkus

  RRI mõtteviisis tähendab see soolise mõõtme arvestamist T&A protsessis ning otsuste tegemisel selleks, et saavutada parem sotsiaalne sidusus ja kvaliteet.

  more-info
 • Haldus
  Haldus

  Vastuvõetava ja soovitava tulevikuni jõudmiseks on vaja: (1) olla valmis ettearvamatuteks T&A tulemusteks (de facto valitsemine); (2) olla piisavalt tuttav olemasolevate tavadega T&A-s; (3) jagada vastutust T&A teostajate ning kõigi seotud osapooltega ja omada juhtimisvahendeid, mis tegelikult soodustavad jagatud vastutust.

  more-info
 • Avatud ligipääs
  Avatud ligipääs

  Suundumus teaduslike andmete vabale ligipääsetavusele, mis viib teadustöö parema kvaliteedini, hõlbustab kiiret innovatsiooni, konstruktiivset koostööd kolleegide vahel ja loob produktiivse dialoog kodanikuühiskonnaga.

  more-info
 • Avalikkuse kaasamine

  T&A protsess on koostöine ja kaasav: kõik sotsiaalsed grupid (teadlased, kodanikud, poliitikud, tootjad, haritlased jne) töötavad koos arendus- ja innovatsiooniprotsessis selleks, et suunata tulemusi Euroopa ühiskonna väärtuste, vajadustele ja ootuste suunas.

  more-info
 • Haridus
  Haridus

  Keskendub sellele, et (1) suurendada kodanikele vajalike teadmiste ja oskuste pagasit läbi haridusprotsesside, et nad oleksid valmis osalema teadusuuringutes ja innovatsiooniaruteludes; ja, et (2) suurendada teadlaste arvu (edendada teaduskutsumust).

  more-info

Tehnoloogiapõhised või innovatsioonile suunatud väikesed, keskmised ja suured ettevõtted, koostööpartnerid ja kontsernid kuuluvad sellesse huvigruppi.

VEEL INFOT

Üksikisikud, mittetulundusorganisatsioonid ja meedia kannavad vastutusrikast rolli ühiskonna vajaduste esiletoomiseks teadus- ja arendustegevuses.

VEEL INFOT

Teadlased, innovaatorid, teadusuuringute juhid, teadusasutuste avalike suhete ja kommunikatsioonijuhid, kes toetavad teadusarendus- innovatsioonisüsteemi erinevaid struktuure kuuluvad sellesse huvigruppi.

VEEL INFOT

Kõik rahastajad, riigiametnikud, uurimiskeskuste eestvedajad ja esindajad Euroopa või kohalikul tasandil kes kujundavad ja mõjutavad teadus- ja innovatsioonipoliitikat kuuluvad sellesse huvigruppi.

VEEL INFOT

Õpetajad, õppijad, teaduskeskuste ja muuseumide töötajad, pered ja kõik inimesed ning asutused, kes on seotud erinevate haridustasemetega alates üldharidusasutustest kuni elukestva õppeni kuuluvad siia huvigruppi.

VEEL INFOT

Suundumus teaduslike andmete vabale ligipääsetavusele, mis viib teadustöö parema kvaliteedini, hõlbustab kiiret innovatsiooni, konstruktiivset koostööd kolleegide vahel ja loob produktiivse dialoog kodanikuühiskonnaga.

VEEL INFOT

Keskendub (1) uurimistöö terviklikkusele: ennetab vastuvõetamatute teadusuuringute ja praktikate tekkimist; ja (2) teaduse ja ühiskonna seotusele: toetades eetiliselt aktsepteeritav teaduse ja tehnoloogia arengut.

VEEL INFOT

Vastuvõetava ja soovitava tulevikuni jõudmiseks on vaja: (1) olla valmis ettearvamatuteks T&A tulemusteks (de facto valitsemine); (2) olla piisavalt tuttav olemasolevate tavadega T&A-s; (3) jagada vastutust T&A teostajate ning kõigi seotud osapooltega ja omada juhtimisvahendeid, mis tegelikult soodustavad jagatud vastutust.

VEEL INFOT

Keskendub sellele, et (1) suurendada kodanikele vajalike teadmiste ja oskuste pagasit läbi haridusprotsesside, et nad oleksid valmis osalema teadusuuringutes ja innovatsiooniaruteludes; ja, et (2) suurendada teadlaste arvu (edendada teaduskutsumust).

VEEL INFOT

RRI mõtteviisis tähendab see soolise mõõtme arvestamist T&A protsessis ning otsuste tegemisel selleks, et saavutada parem sotsiaalne sidusus ja kvaliteet.

VEEL INFOT

T&A protsess on koostöine ja kaasav: kõik sotsiaalsed grupid (teadlased, kodanikud, poliitikud, tootjad, haritlased jne) töötavad koos arendus- ja innovatsiooniprotsessis selleks, et suunata tulemusi Euroopa ühiskonna väärtuste, vajadustele ja ootuste suunas.

VEEL INFOT