Projektet

Tidsplan og leverancer: Fra analyse til praksisfællesskab

RRI Tools forløber over 3 år (2014-2016). Projektet har til formål at støtte produktionen og brugen af det såkaldte "RRI Trænings- og formidlings-værktøj".

Hubs phases
Specifikke leverancer (WP’s):
Udvikling af arbejdspakker:

RRI Hubs

RRI Tools er udviklet med henblik på at inddrage alle relevante interessenter i et aktivt praksisfællesskab. Til det formal er der oprettet en række nationale netværk i såkaldte ‘hubs’ med Ciência Viva (Portugal) som den europæiske hub-koordinator.


Go to others modules