Vítejte v nástroji RRI
Vytváření systému otevřené vědy a inovací,
který řeší společenské změny
0
Zemí
26 institucí, které pokrývají 30 evropských zemí, jež společně budují Sadu nástrojů RRI
více informací
0
více než 400 účastníků
více než 400 účastníků na evropských konzultačních dílnách v roce 2014
více informací
0
více než 50 školení
V roce 2016 se uskuteční více než 50 školení, která provedou Centra nástrojů 19RRI
více informací
Komunita RRI
Zjistěte, co se v praxi V RRI komunitě děje
Provádění RRI
Dosud bylo do praxe zavedeno více než 400 RRI zdrojů ze Sady nástrojů RRI:
nástroje, příklady dobré praxe, inspirující projekty a prvky z knihovny
Jak zavézt RRI do vaší praxe?
Vyzkoušejte Nástroj k sebereflexi a získejte konkrétní zdroje,
na míru šité vašim potřebám

Vstup do RRI

Co z toho budu mít? Hrajte svoji roli v Odpovědném výzkumu a inovacích (RRI)

Zainteresované strany

 • Tvůrci politiky
  Tvůrci politiky

  Do této skupiny patří všichni od sponzorů přes úředníky tvořící politiku po ředitele výzkumných center a zástupce učených společností, a to na evropském, národním i místním měřítku, kteří formují, jakým způsobem je třeba provádět výzkum a inovaci v jejich konkrétní oblasti.

  more-info
 • Výzkumná komunita
  Výzkumná komunita

  Do této skupiny paří výzkumníci, inovátoři, manažeři výzkumu, referenti pro veřejné záležitosti (public affairs) a komunikace a také všichni, kdo podporují různé aspekty systému výzkumu a inovací.

  more-info
 • Vzdělávací komunita
  Vzdělávací komunita

  Do této skupiny patří učitelé, studenti, zaměstnanci muzejí, rodiny a všichni, kterých se týká vzdělávání na všech úrovních od základních škol po postgraduální studium. Jestliže učite jiné nebo se sami vzděláváte, patříte do této komunity.

  more-info
 • Obchod a průmysl
  Obchod a průmysl

  Do této kategorie patří dodavatelé, malé a střední podniky i velké nadnárodní společnosti, které postavily své podnikání na výzkumu a inovacích.

  more-info
 • Občanské organizace
  Občanské organizace

  Od jednotlivců po organizce, nevládních organizace nebo média – občanská společnost má mnoho tváří a všechny z nich jsou klíčové pro formování výzkumu a inovací, které naše společnost potřebuje.

  more-info

Politické agendy

 • Etika
  Etika

  Zaměřuje se na (1) integritu výzkumu: prevenci nepřijatelného výzkumu a výzkumných praktik a na (2) vědu a společnost: etickou přijatelnost vědeckého a technologického vývoje.

  more-info
 • Rovnost pohlaví
  Rovnost pohlaví

  Rovnost pohlaví v rámci RRI je o prosazování genderově vyvážených týmů, zajištění rovnosti pohlaví v rozhodovacích orgánech a neustálém zohledňování genderového rozměru ve výzkumu a inovacích za účelem zlepšení kvality a společenské závažnosti výsledků.

  more-info
 • Řízení
  Řízení

  Pro dosažení budoucnosti, která je přijatelná a zároveň žádoucí, je třeba nastavit řízení, které musí (1) být pevné a dostatečně schopné přízpůsobit se nepředvídatelnému vývoji ve výzkumu a inovacích (skutečné řízení); (2) být dostatečně dobře známé, aby navazovalo na stávající praxi ve výzkumu a inovacích; (3) sdílet odpovědnost mezi celou řadou aktérů a poskytovat nástroje řízení, které budou takovou sdílenou odpovědnost podporovat.

  more-info
 • Otevřený přístup
  Otevřený přístup

  Řeší otázky vlastnictví vědeckých informací a přístupu k nim. Volný a snazší přístup k vědecké činnosti může zlepšit kvalitu vědeckého výzkumu a umožnit rychlejší inovaci, konstruktivní spolupráci mezi vrstevníky a produktivní dialog s občanskou společností.

  more-info
 • Zapojení veřejnosti

  Proces výzkumu a inovace je založený na spolupráci a zapojení více aktérů: všichni společenští aktéři (výzkumníci, občané, tvůrci politik, průmysl, pedagogové apod.) pracují během celého procesu výzkumu a inovace společně, aby výsledky byly v souladu s hodnotami, potřebami a očekáváními evropské společnosti.

  more-info
 • Výuka vědy
  Výuka vědy

  Zaměřuje se na (1) vylepšení stávajícího procesu vzdělávání tak, aby občanům lépe poskytlo pořebné znalosti a dovednosti, aby se mohli účastnit debat o výzkumu a inovacích, a (2) zvýšení počtu výzkumníků (podpora vědeckých profesí).

  more-info

Zainteresované strany

 • Tvůrci politiky
  Tvůrci politiky

  Do této skupiny patří všichni od sponzorů přes úředníky tvořící politiku po ředitele výzkumných center a zástupce učených společností, a to na evropském, národním i místním měřítku, kteří formují, jakým způsobem je třeba provádět výzkum a inovaci v jejich konkrétní oblasti.

  more-info
 • Výzkumná komunita
  Výzkumná komunita

  Do této skupiny paří výzkumníci, inovátoři, manažeři výzkumu, referenti pro veřejné záležitosti (public affairs) a komunikace a také všichni, kdo podporují různé aspekty systému výzkumu a inovací.

  more-info
 • Vzdělávací komunita
  Vzdělávací komunita

  Do této skupiny patří učitelé, studenti, zaměstnanci muzejí, rodiny a všichni, kterých se týká vzdělávání na všech úrovních od základních škol po postgraduální studium. Jestliže učite jiné nebo se sami vzděláváte, patříte do této komunity.

  more-info
 • Obchod a průmysl
  Obchod a průmysl

  Do této kategorie patří dodavatelé, malé a střední podniky i velké nadnárodní společnosti, které postavily své podnikání na výzkumu a inovacích.

  more-info
 • Občanské organizace
  Občanské organizace

  Od jednotlivců po organizce, nevládních organizace nebo média – občanská společnost má mnoho tváří a všechny z nich jsou klíčové pro formování výzkumu a inovací, které naše společnost potřebuje.

  more-info

Politické agendy

 • Etika
  Etika

  Zaměřuje se na (1) integritu výzkumu: prevenci nepřijatelného výzkumu a výzkumných praktik a na (2) vědu a společnost: etickou přijatelnost vědeckého a technologického vývoje.

  more-info
 • Rovnost pohlaví
  Rovnost pohlaví

  Rovnost pohlaví v rámci RRI je o prosazování genderově vyvážených týmů, zajištění rovnosti pohlaví v rozhodovacích orgánech a neustálém zohledňování genderového rozměru ve výzkumu a inovacích za účelem zlepšení kvality a společenské závažnosti výsledků.

  more-info
 • Řízení
  Řízení

  Pro dosažení budoucnosti, která je přijatelná a zároveň žádoucí, je třeba nastavit řízení, které musí (1) být pevné a dostatečně schopné přízpůsobit se nepředvídatelnému vývoji ve výzkumu a inovacích (skutečné řízení); (2) být dostatečně dobře známé, aby navazovalo na stávající praxi ve výzkumu a inovacích; (3) sdílet odpovědnost mezi celou řadou aktérů a poskytovat nástroje řízení, které budou takovou sdílenou odpovědnost podporovat.

  more-info
 • Otevřený přístup
  Otevřený přístup

  Řeší otázky vlastnictví vědeckých informací a přístupu k nim. Volný a snazší přístup k vědecké činnosti může zlepšit kvalitu vědeckého výzkumu a umožnit rychlejší inovaci, konstruktivní spolupráci mezi vrstevníky a produktivní dialog s občanskou společností.

  more-info
 • Zapojení veřejnosti

  Proces výzkumu a inovace je založený na spolupráci a zapojení více aktérů: všichni společenští aktéři (výzkumníci, občané, tvůrci politik, průmysl, pedagogové apod.) pracují během celého procesu výzkumu a inovace společně, aby výsledky byly v souladu s hodnotami, potřebami a očekáváními evropské společnosti.

  more-info
 • Výuka vědy
  Výuka vědy

  Zaměřuje se na (1) vylepšení stávajícího procesu vzdělávání tak, aby občanům lépe poskytlo pořebné znalosti a dovednosti, aby se mohli účastnit debat o výzkumu a inovacích, a (2) zvýšení počtu výzkumníků (podpora vědeckých profesí).

  more-info

Do této kategorie patří dodavatelé, malé a střední podniky i velké nadnárodní společnosti, které postavily své podnikání na výzkumu a inovacích.

VÍCE INFORMACÍ

Od jednotlivců po organizce, nevládních organizace nebo média – občanská společnost má mnoho tváří a všechny z nich jsou klíčové pro formování výzkumu a inovací, které naše společnost potřebuje.

VÍCE INFORMACÍ

Do této skupiny paří výzkumníci, inovátoři, manažeři výzkumu, referenti pro veřejné záležitosti (public affairs) a komunikace a také všichni, kdo podporují různé aspekty systému výzkumu a inovací.

VÍCE INFORMACÍ

Do této skupiny patří všichni od sponzorů přes úředníky tvořící politiku po ředitele výzkumných center a zástupce učených společností, a to na evropském, národním i místním měřítku, kteří formují, jakým způsobem je třeba provádět výzkum a inovaci v jejich konkrétní oblasti.

VÍCE INFORMACÍ

Do této skupiny patří učitelé, studenti, zaměstnanci muzejí, rodiny a všichni, kterých se týká vzdělávání na všech úrovních od základních škol po postgraduální studium. Jestliže učite jiné nebo se sami vzděláváte, patříte do této komunity.

VÍCE INFORMACÍ

Řeší otázky vlastnictví vědeckých informací a přístupu k nim. Volný a snazší přístup k vědecké činnosti může zlepšit kvalitu vědeckého výzkumu a umožnit rychlejší inovaci, konstruktivní spolupráci mezi vrstevníky a produktivní dialog s občanskou společností.

VÍCE INFORMACÍ

Zaměřuje se na (1) integritu výzkumu: prevenci nepřijatelného výzkumu a výzkumných praktik a na (2) vědu a společnost: etickou přijatelnost vědeckého a technologického vývoje.

VÍCE INFORMACÍ

Pro dosažení budoucnosti, která je přijatelná a zároveň žádoucí, je třeba nastavit řízení, které musí (1) být pevné a dostatečně schopné přízpůsobit se nepředvídatelnému vývoji ve výzkumu a inovacích (skutečné řízení); (2) být dostatečně dobře známé, aby navazovalo na stávající praxi ve výzkumu a inovacích; (3) sdílet odpovědnost mezi celou řadou aktérů a poskytovat nástroje řízení, které budou takovou sdílenou odpovědnost podporovat.

VÍCE INFORMACÍ

Zaměřuje se na (1) vylepšení stávajícího procesu vzdělávání tak, aby občanům lépe poskytlo pořebné znalosti a dovednosti, aby se mohli účastnit debat o výzkumu a inovacích, a (2) zvýšení počtu výzkumníků (podpora vědeckých profesí).

VÍCE INFORMACÍ

Rovnost pohlaví v rámci RRI je o prosazování genderově vyvážených týmů, zajištění rovnosti pohlaví v rozhodovacích orgánech a neustálém zohledňování genderového rozměru ve výzkumu a inovacích za účelem zlepšení kvality a společenské závažnosti výsledků.

VÍCE INFORMACÍ

Proces výzkumu a inovace je založený na spolupráci a zapojení více aktérů: všichni společenští aktéři (výzkumníci, občané, tvůrci politik, průmysl, pedagogové apod.) pracují během celého procesu výzkumu a inovace společně, aby výsledky byly v souladu s hodnotami, potřebami a očekáváními evropské společnosti.

VÍCE INFORMACÍ