Добре дошли в ОИИ инструментариум
Към отворена наука и система от иновации,
решаваща големите социални предизвикателства
0
Cтрани
26 институции, които обхващат 30 европейски страни и изграждат съвместно ОИИ Инструментариума
повече информация
0
участници
Над 400 участници в европейските консултативни работни срещи през 2014
повече информация
0
Oбучения
Над 50 обучения ще се проведат през 2016 от 19 центъра за ОИИ Инструменти
повече информация
ОИИ Общност
Открийте какво се случва в Практическата общност на ОИИ
Прилагане на ОИИ
Над 400 ресурса в ОИИ Инструментариума до момента:
инструменти, вдъхновяващи практики, проекти и библиотечни елементи
Доколко ориентирана към ОИИ е вашата практика?
Пробвайте Инструмента за самооценка и открийте
специфичните ресурси, приспособени за вашите нужди

Навлизане в ОИИ

Каква ще е ползата за мен? Дайте своя принос към Отговорните изследвания и иновации (ОИИ)

Заинтересовани лица

 • Лица, изготвящи политиките
  Лица, изготвящи политиките

  Към тази група спадат финансиращи органи, лица, изготвящи политиките, ръководители на изследователски институти и представители на научните среди, било то на европейско, национално или местно ниво, както и всички онези лица, които определят посоката на изпълнение и развитие на изследванията и иновациите, и имат авторитет да повлияят на високо равнище.

  more-info
 • Изследователска общност
  Изследователска общност

  Към тази група спадат изследователи, иноватори, мениджъри изследвания, експерти по комуникация и връзки с обществеността, и всички други лица, които подкрепят различни аспекти от системата за изследвания и иновации

  more-info
 • Образователна общност
  Образователна общност

  Към тази общност спадат преподаватели, студенти, служители в научни музеи, семейство и всички други лица, които се занимават с образование на всички нива, от основно до следдипломно образование. Ако преподавате или учите, вие принадлежите към тази група

  more-info
 • Бизнес и индустрия
  Бизнес и индустрия

  От МСП до големи транснационални компании, ако изследванията и иновациите са в основата на вашия бизнес, това е вашият профил

  more-info
 • Организации на гражданското общество
  Организации на гражданското общество

  От отделни лица и организации, НПО или медии, гражданското общество има много лица, и всички те имат изключително важна роля в да оформят изследванията и иновациите така, че да отговарят на нуждите на обществото

  more-info

Основни политики

 • Етика
  Етика

  Поставя фокус върху (1) интегритет на изследванията: превенция на недопустими изследвания и изследователски практики; и (2) наука и общество: научните и технологични разработки да бъдат етично приемливи.

  more-info
 • Равнопоставеност на половете
  Равнопоставеност на половете

  Равнопоставеност на половете в ОИИ се отнася балансирано участие на двата пола в екипите, балансирано участие на двата пола и в органи, вземащия решения, както и вземайки под внимание равнопоставеността на половете в изследванията и иновациите с цел да се подобри качеството и социалната релевантност на резултатите

  more-info
 • Управление
  Управление

  За да очертаем бъдеще, което е приемливо и желано, управленските мерки следва да: (1) бъдат по-стабилни и адаптивни тогава, когато изследванията и иновациите се развият в неочаквана и непредсказуема посока (управление de facto); (2) да бъдат обвързани със съществуващи практики в изследванията и иновациите; (3) осигуряват споделена отговорност между различни заинтересовани страни и да осигруяват управленски инструменти, с които на практика отговорността да бъде споделена

  more-info
 • Отворен достъп
  Отворен достъп

  Свързано е с въпроси относно достъпността и собствеността на научна информация. Свободен достъп, още на ранен етап, до научната разработка може да подобри качеството на научното изследване и да улесни иновационния процес, да подпомогне конструктивно сътрудничество между колеги и да доведе до продуктивен диалог с гражданското общество.

  more-info
 • Ангажираност на обществото

  Процесът по изследвания и иновации е съвместен и включва много страни: всички лица на гражданското общество (изследователи, граждани, лица, изготвящи политиките, индустрия, обучители, др.), които следва да работят съвместно през целия процес по изследване и иновации, за да съобразят резултатите от него с нуждите, ценностите и очакванията на европейското общество.

  more-info
 • Научно образование
  Научно образование

  Фокусира се върху (1) подсилване на образователните процеси, за да обучат гражданите с необходимите знания и умения, така че те да могат да участват в дебати по изследвания и иновации; и (2) увеличаване броя на научните работници (промотира се научната кариера).

  more-info

Заинтересовани лица

 • Лица, изготвящи политиките
  Лица, изготвящи политиките

  Към тази група спадат финансиращи органи, лица, изготвящи политиките, ръководители на изследователски институти и представители на научните среди, било то на европейско, национално или местно ниво, както и всички онези лица, които определят посоката на изпълнение и развитие на изследванията и иновациите, и имат авторитет да повлияят на високо равнище.

  more-info
 • Изследователска общност
  Изследователска общност

  Към тази група спадат изследователи, иноватори, мениджъри изследвания, експерти по комуникация и връзки с обществеността, и всички други лица, които подкрепят различни аспекти от системата за изследвания и иновации

  more-info
 • Образователна общност
  Образователна общност

  Към тази общност спадат преподаватели, студенти, служители в научни музеи, семейство и всички други лица, които се занимават с образование на всички нива, от основно до следдипломно образование. Ако преподавате или учите, вие принадлежите към тази група

  more-info
 • Бизнес и индустрия
  Бизнес и индустрия

  От МСП до големи транснационални компании, ако изследванията и иновациите са в основата на вашия бизнес, това е вашият профил

  more-info
 • Организации на гражданското общество
  Организации на гражданското общество

  От отделни лица и организации, НПО или медии, гражданското общество има много лица, и всички те имат изключително важна роля в да оформят изследванията и иновациите така, че да отговарят на нуждите на обществото

  more-info

Основни политики

 • Етика
  Етика

  Поставя фокус върху (1) интегритет на изследванията: превенция на недопустими изследвания и изследователски практики; и (2) наука и общество: научните и технологични разработки да бъдат етично приемливи.

  more-info
 • Равнопоставеност на половете
  Равнопоставеност на половете

  Равнопоставеност на половете в ОИИ се отнася балансирано участие на двата пола в екипите, балансирано участие на двата пола и в органи, вземащия решения, както и вземайки под внимание равнопоставеността на половете в изследванията и иновациите с цел да се подобри качеството и социалната релевантност на резултатите

  more-info
 • Управление
  Управление

  За да очертаем бъдеще, което е приемливо и желано, управленските мерки следва да: (1) бъдат по-стабилни и адаптивни тогава, когато изследванията и иновациите се развият в неочаквана и непредсказуема посока (управление de facto); (2) да бъдат обвързани със съществуващи практики в изследванията и иновациите; (3) осигуряват споделена отговорност между различни заинтересовани страни и да осигруяват управленски инструменти, с които на практика отговорността да бъде споделена

  more-info
 • Отворен достъп
  Отворен достъп

  Свързано е с въпроси относно достъпността и собствеността на научна информация. Свободен достъп, още на ранен етап, до научната разработка може да подобри качеството на научното изследване и да улесни иновационния процес, да подпомогне конструктивно сътрудничество между колеги и да доведе до продуктивен диалог с гражданското общество.

  more-info
 • Ангажираност на обществото

  Процесът по изследвания и иновации е съвместен и включва много страни: всички лица на гражданското общество (изследователи, граждани, лица, изготвящи политиките, индустрия, обучители, др.), които следва да работят съвместно през целия процес по изследване и иновации, за да съобразят резултатите от него с нуждите, ценностите и очакванията на европейското общество.

  more-info
 • Научно образование
  Научно образование

  Фокусира се върху (1) подсилване на образователните процеси, за да обучат гражданите с необходимите знания и умения, така че те да могат да участват в дебати по изследвания и иновации; и (2) увеличаване броя на научните работници (промотира се научната кариера).

  more-info

От МСП до големи транснационални компании, ако изследванията и иновациите са в основата на вашия бизнес, това е вашият профил

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

От отделни лица и организации, НПО или медии, гражданското общество има много лица, и всички те имат изключително важна роля в да оформят изследванията и иновациите така, че да отговарят на нуждите на обществото

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Към тази група спадат изследователи, иноватори, мениджъри изследвания, експерти по комуникация и връзки с обществеността, и всички други лица, които подкрепят различни аспекти от системата за изследвания и иновации

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Към тази група спадат финансиращи органи, лица, изготвящи политиките, ръководители на изследователски институти и представители на научните среди, било то на европейско, национално или местно ниво, както и всички онези лица, които определят посоката на изпълнение и развитие на изследванията и иновациите, и имат авторитет да повлияят на високо равнище.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Към тази общност спадат преподаватели, студенти, служители в научни музеи, семейство и всички други лица, които се занимават с образование на всички нива, от основно до следдипломно образование. Ако преподавате или учите, вие принадлежите към тази група

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Свързано е с въпроси относно достъпността и собствеността на научна информация. Свободен достъп, още на ранен етап, до научната разработка може да подобри качеството на научното изследване и да улесни иновационния процес, да подпомогне конструктивно сътрудничество между колеги и да доведе до продуктивен диалог с гражданското общество.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Поставя фокус върху (1) интегритет на изследванията: превенция на недопустими изследвания и изследователски практики; и (2) наука и общество: научните и технологични разработки да бъдат етично приемливи.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

За да очертаем бъдеще, което е приемливо и желано, управленските мерки следва да: (1) бъдат по-стабилни и адаптивни тогава, когато изследванията и иновациите се развият в неочаквана и непредсказуема посока (управление de facto); (2) да бъдат обвързани със съществуващи практики в изследванията и иновациите; (3) осигуряват споделена отговорност между различни заинтересовани страни и да осигруяват управленски инструменти, с които на практика отговорността да бъде споделена

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Фокусира се върху (1) подсилване на образователните процеси, за да обучат гражданите с необходимите знания и умения, така че те да могат да участват в дебати по изследвания и иновации; и (2) увеличаване броя на научните работници (промотира се научната кариера).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Равнопоставеност на половете в ОИИ се отнася балансирано участие на двата пола в екипите, балансирано участие на двата пола и в органи, вземащия решения, както и вземайки под внимание равнопоставеността на половете в изследванията и иновациите с цел да се подобри качеството и социалната релевантност на резултатите

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Процесът по изследвания и иновации е съвместен и включва много страни: всички лица на гражданското общество (изследователи, граждани, лица, изготвящи политиките, индустрия, обучители, др.), които следва да работят съвместно през целия процес по изследване и иновации, за да съобразят резултатите от него с нуждите, ценностите и очакванията на европейското общество.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ